اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
May 01, 2003
بعضی ها هستند که اصلا برام مهم نيست وبلاگم را بخونن يا نه اين گروه(که يه نفر توش فعلا هست) هيچ تغييری در نوشته هام نميدن
بعضی ها را هم خودشان را خيلی دوست دارم و خواندن وبلاگم را هم همينطور يه موقه هايي به خاطر اينکه نرنجن بايدخود سانسوری کنم
بعضی ها هم نميشناسمشون ولی از اينکه وبلاگم را ميخووند خوشحالم مثل هر کسيکه به طوراتفاقی يا نه چندان اتفاقی وبلاگم را ميخونند و من را نميشناسند
بعضی ها نه خودشان را دوست دارم و نه خواندن وبلاگم را و هميشه از اينکه ادرس وبلاگم را گيراوردن ناراحتم
بعضی ها هم عاشقشونم ولی دوست ندارم وبلاگم را بخونند(نميدونم چرا !!!!!!)

5/01/2003 04:07:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli