اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
August 06, 2003

قسمت سوم کمدي امريکن پاي هم با نام عروسي امريکايي اومدش!!
و در هفته ي اول حدود سي وسه مليون فروش کرده و در جدول امريکا رتبه ي اول را به دست اورده
قسمت اولش که خيلي بامزه بود و قسمت دومش هم با اينکه به اولي نميرسيد ولي خوب بود...حالا قسمت سومش را بايد ديد
بپيشنهاد ميکنم به جاي نقد شوخي هاي جنسي فيلم و تقبيح کردن ان با خيال راحت پاهاتون رادراز کنيد و فيلمو ببينيد!! (حالا پاهاتون هم دراز نکردين عيبي نداره ولي تنهايي ديدنش يا حداقل با رفيق فاباتون ديدن صد در صد توصيه ميشه!!!!)

8/06/2003 07:20:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli