اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
August 07, 2003
عشق...!!!؟


جنيفر جون و بن افلک با اين فيلم جديدشون گند زدن!! ولي جنيفر گفته همينکه بازيگر نقش مرد فيلم بن بوده خودش برام از همه چيز مهمتره!!
جنيفر لوپز و بن افلک قراره با هم عروسي کنن!!
من از طرف جمهوري اسلامي ايران به اين دو نوگل شکفته تبريک ميگم!!

8/07/2003 07:41:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli