اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
October 21, 2003
اين مجله ي ما مثل نوزاديه که به جز اينکه قبل از به دنيا اومدنش ما رو اذيت کرد الان هم بستريه!! البته دکترها گفتن بچه ي سالميه ولي چند وقت بايد تحت مراقبت باشه اين چند وقته هم ما همش بيمارستان بوديم که اگه چيزي نياز داره سريع براش اماده کنيم!!
خلاصه ببخشين بچمون انقدر همه حرفشو زدن و به به و چه چه کردن که چشم خورد ولي انقدره خوشگله که خودمون هم انتظارشو نداشتيم!!
اهان از همه اونايي که تولد اين بچمونو تبريک گفتن ممنون!!
ايشالا تولد بچه هاي خودتون!
البته اگه نگاش ميکنين يه ماشالله بگين ضرر نداره!!
مـرسي!

10/21/2003 04:37:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli