اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
November 28, 2003
اهان راستي يادم رفت بگم!
اين مرتيکه خلخالي هم که مرد!!
من واقعا خوشحال شدم حالا هرجوري ميخواين فکر کنيد در ضمن اونايي که ديشب اين خبرو بهم دادن همشون به يه بستني مهمون شدن!
تا باشه از اين خبراي خوب باشه!
حالا زمانيه که جواب کاراشو بده!!
خلاصه اقا مـــــبــــارکـــه

11/28/2003 12:09:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli