اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
September 04, 2004
اول

نبايد به رضا همنوايي شبانه ارکستر چوبها رو ميدادم.حالش بد شده.شايد براي اونايي که کتابو خوندن قابل درک نباشه ولي من کامل
درک ميکنم مغز مريض من و اون فقط کتابو نميخونه دونه دونه شخصيت ها رو بررسي ميکنه و تا اخر زندگيشون ميره.حالا البته من هم بهش پيوستم.منم دوباره بهم ريختم و اندفعه از نظر فيزيکي هم کاملا قاطيم! قلبم خيلي درد ميکنه و فشارم هم شديدا بالاست.زندگي
بهتر از اين نميشه! ميشه؟!

دوم

همون تعدادي كه خوندن كافيه.چون قصد ندارم از اين بيتشر زندگيم مثل اكواريوم باشه
!نميدونم ديگه کلي مبتذل شديم!

9/04/2004 10:56:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli