اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
December 31, 2004
MTV movies awards با اين‌که در کنار خواهرانِ بزرگ‌تر خود(شبِ اسکار و جشنِ کن) از اهميتِ خيلي پاييني برخوردار هست ولي برنامه‌ي جالبي محسوب مي‌شه! مخصوصن وقتي خواهران‌ِ بزرگ‌ترش به طرز خسته‌کننده‌اي رسمي و عصا قورت داده هستند!خوب حضور شخصي چون کارمن‌الکترا واقعن فرح‌بخشه!!(کاش ما هم يک اسنوپ‌داگ بوديم!!)اگر در جايي هم پاريس‌هيلتون باشه و هم کارمن‌الکترا٬هنوز هم در جذابيتِ ان برنامه شکي داريد؟!

بيتشرين جايزه‌ها مالِ فيلم‌هاي بيلُ‌ بکش(و همينطور ارباب‌حلقه‌ها!) بود: بهترين بازيگر زن(اِما تورمن)٬بهترين بازيگرِ منفيِ زن(Lucy Liu).ناگفته نماند تارانتينوي خل و چل هم حضور داشت!!اين هم Ashton Kutcher (برنامه‌ي Punk'd رو باحال اجرا مي‌کنه!)

جايزه‌ي فيلم‌هاي ام.تي.وي٬زياد جديد( و جدي!) نبود٬اما طراحي صحنه و تيتراژ‌هاي معرفي بهترين‌هايش٬از همه برنامه‌ها و
جشن‌هاي اين مدليِ امسال خيلي بهتر بود.حداقل به من که يک هفته‌اي بود حسابي فکرم مشغول بود٬حال داد!12/31/2004 04:55:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli