اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
January 09, 2005
gديروز عصر رگ‌هاي کنار پيشانيم درد گرفته و چشم‌هايم قرمز شده بود٬دکتر تلفني گفت مويرگ‌هاي چشمت اسيب ديده و احتمال اين‌که سکته مغزي را رد کرده‌باشي زياد است!! و در ادامه نوار مغزي و باقي قضايا! بماند به خاطر هولي که جمعه ظهر کردم قلبم هم دوباره درد گرفته و در حال اذيت کردنِ شديده! اتفاق بامزه‌ي ديگه فراموشيِ خفيفي است که از ديشب گرفتم! وسط حرف٬حرفم يادم مي‌رود و اخر فيلم منتظر شروع فيلم هستم
!
امتحانات هم که در حالِ شروع شدن مي‌باشد و ما هنوز عکس‌العملي نشان نداده‌ايم!
راستي اگر وقت کرديد اواز قو را ببينيد٬پيشنهاد مهمي است!! لازم مي‌شود!!

نگارش جدید : حذف

‌ توضيح: چند خطي که حذف شده٬خبر نه چندان خوبي بود که به خير گذشت! اصلن فکر کنيد دوربين مخفي بود!

1/09/2005 03:01:00 AM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli