اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
July 10, 2006

بلاخره این جام هم تموم شد و من که کلا بازی‌ها رو خیلی کامل و با اشتیاق دنبال نمی‌کردم دیشب از پایان بازی‌ها دلم گرفت .
+ جوگیرهای جام جهانی و مربی بازی و سیگاربرگ و خرید و فروش : بازی!

7/10/2006 10:16:00 AM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli