اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
September 27, 2006

گوگل عزیز و دوست داشتنی من هشت ساله شد .برای ما که این بچه ی

خوشگل و با هوش رو از روز اول تولدش دیدیم یه حس خوبی داره تولدش

عجب کیک خوشگلی هم برای تولدش خریده فکر ما روزه دار ها رو هم نکرده

***

گوگل برای ما خیلی پربرکت بود ها با سیستم بلاگرش همرو نویسنده کرد

با اورکاتش همرو یه پا کارگاه کرد و خیلی ها رو به نون و نوا رسوند

با جی میلش هم دل کلی ادم بدبخت بیچاره مثل ما رو شاد کرد

ایشالا جزیره دار بشی گوگل جان

9/27/2006 09:28:00 AM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli