اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
January 27, 2008
- ادا و اطواری که امسال هیات بازبینی برای کارگردان‌ها و فیلم‌هایشان دراورد بی‌جواب نماند و کارگردان‌ها یا فیلم‌هایشان را از جشنواره خارج کردند و یا تهدید به این کار!
سامان‌مقدم که اعلام کرد دوست ندارد فیلمش در بخش غیررقابتی حضور داشته‌باشد و تصمیم گرفته تا فیلم را از بخش مهمان بیرون بکشد و خیال خودش رو راحت کند !
کارگردان دایره‌زنگی هم گفته اصلن تمایلی به حضور در جشنواره ندارد و به در خواست تهییه‌کننده فیلم را از جشنواره بیرون نکشیده .

- به‌هرحال کارگردان‌ها حق هم دارند ٬ این توهین‌هایی که هیات بازبینی به کارگردان‌ها کردند و گفتند سطح فیلم‌ها پایین اومده و حتا در مورد چند فیلم خاص هم گفتن که توهین به مقدسات جمهوری اسلامی هست کار را ممکنه به جاهی باریکی بکشونه .
- جشنواره که فعلن تبدیل به ستادهای تبلیغاتی کاندیداهای مجلس شده و همین دلیل هم ممکنه باعث حضور فیلم‌های جدیدتری به بخش مسابقه بشه ٬ از اون طرف هم که سینمای آزادی قراره با کلی تبلیغ برای جناب قالیباف افتتاح بشه !
خلاصه به قول دوستان! هوا همچنان سرد باقی می‌ماند!

Labels: ,

1/27/2008 01:15:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli