اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
April 13, 2008


عدم نمایش لوگوهای وبلاگِ من ٬‌ دلیلی جز تحریم شدن ما نداره . راستش لوگوهای وبلاگِ من یه گوشه‌ای در یک هاست اختصاصی بود که این هاست متاسفنه توسط این اجنبی‌های امریکایی تحریم شده .
الهی از نقشه جهانی پاک بشن .

4/13/2008 07:59:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli