اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
July 06, 2008


فکر کنم وقتی Head-On رو دیدم ذوق‌زدگی خودم رو از دیدن یه فیلم به شدت خوبِ ترکی همین‌جا هم اعلام کردم .
پارسال وقتی توی کن اسم فاتیح‌اکین دوباره به گوشم خورد واقعن منتظر بودم این فیلمش رو هم ببینم فیلمی که به‌نظر خیلی‌ها بهتر و پخته‌تر از فیلم سابق بود .
لبه‌ی بهشت یکی از بهترین فیلم‌های قصه‌گویی هست که تا حالا دیدم ٬ با این‌که اصلن قانون‌های روایت داستان رو رعایت نمی‌کنه اما تا اخر فیلم نه‌تنها فیلمِ خوب می‌بینی بلکه داری قصه‌ی خوبی هم می‌شنوی ُ٬ قصه‌ای از زندگی چند نفر غریبه که خیلی‌هم به هم ربط دارن ولی هیچ‌چی اونا رو بهم وصل نمی‌کنه مگر این‌که مرگ .
فاتیح‌اکین با این‌که داره نظرات سیاسی خودش‌رو به بیننده می‌فهمونه ولی باز حتا اگر از سیاست ترکیه و بازی گرگم‌به‌هوای اتحادیه اروپا و ترکیه خبر نداشته باشین ٬هیچی‌هیچی از دست نمی‌دین ولی اگر هم بدونید که چه‌بهتر چون فیلم با صحنه‌های اخرش سعی می‌کنه همه‌ی این‌بازی‌ها و اتحادیه‌اروپا رو اساسن زیر سوال ببره .
بسه دیگه‌ نثرم امروز مثل متن برنامه‌های شما و سیما ی شبکه یک ایران شده صدای اون زنِ که متن‌ها رو می‌خونه رو تصور کنید که داره متن من رو می‌خونه!!!!

- ولی جدی می‌گم اگر دنبال فیلم خوب می‌گردین این دو فیلم اکین رو اصلن از دست ندین .
++ موسیقی متن هم همچنان عالی

Labels: ,

7/06/2008 11:09:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli