اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
August 31, 2008


- من چرا انقدر از دایره‌زنگی بدم اومد؟
- چرا خیلی‌هایی که من نظرشون رو قبول دارم خوششون اومده؟!
-چرا پژواک از فیلم تعریف کرده؟ (‌به‌عنوان مثال برای بند بالا! )‌
- یعنی واقعن حامد بهداد خوب بازی می‌کرد؟!؟!؟!
-چرا حامد بهداد فکر می‌کنه از قاب‌های سینمای ما بـــــزرگ‌تره؟! ( نسیم‌هراز مرداد)
- اون‌نامه‌ای که اصغر‌فرهادی در مورد دایره‌زنگی نوشته بود یعنی واقعن در مورد دایره‌زنگی نوشته بوده؟! (‌زمان جشنواره)

Labels:

8/31/2008 11:26:00 PM ;
1; Comments:
At 8:55 AM , Anonymous پژواک said...

ببین من از حامد بهداد خوشم نمیاد اصلا. بازیشم به نظرم خوب نیست واقعا. منتها یه دوستی داشتم که ازش خوشش میومد و ه وقت میبینمش یاد اون میافتم.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli