اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
September 03, 2008
واقعن یک طرح مینی‌مالِ فوق‌العاده همین پوستری‌هست که در اعتراض به انتشار مجله‌ی پِلِی‌بوی در دوبی طراحی شده .
- دقت زیادی نمی‌خواد که کله‌ی خرگوشِ پلی‌بوی رو در یک لا ی گنده‌ی عربی ببینید دیگه؟ هووم؟!

من خیلی با این پوستر حال کردم ٬ هیچ توجه کردین گرافیست‌های عرب چقدر توپ دارن توی تبلیغات پیشرفت می‌کنن؟

Labels: , ,

9/03/2008 06:27:00 PM ;
2; Comments:
At 11:48 AM , Anonymous دنیا said...

طرح خیلی جالبی بود .

No offence
ولی از کجا می دونید گرافیستش عرب بوده؟

 
At 11:47 AM , Blogger Sam said...

خوب من الان هرچی فکر میکنم و میگردم نمیتونم این کار رو در هیستوریم پیدا کنم . ولی مطمئن هستم کار برای شرکت بزرگ البیان بود البته شعبه امارات این شرکت
و میدونم که در مجموعه ای که متعلق به گرافیست های عرب بود این کار رو دیدم .
ولی حق با شماست نمیتونم الان ثابت کنم

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli