اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
September 30, 2008


خیلی وقتِ که مجله‌ی Yay Monday رو سعی می‌کنم هرهفته ببینم . کارهایی که
خیلی معروف نیستن ولی خوب هستن ٬ توش زیاده . حالا به همین بهانه‌ی پیشنهادِ
دیدن شماره چهلم این مجله‌ی دیزاین٬عکاسی و هنری ٬‌۲ تا از عکس‌های یکی از
عکاسانی که در این شماره معرفی شده این‌جا اپلودش می‌کنم . عکاس satoshi saikusa
هست و مدل عکاسی هم سرکار خانم مونیکا‌بلوچی ( اون‌یکی دیگه عکسِ مدلش رو
نمی‌شناسم!)

Labels: , , ,

9/30/2008 09:36:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli