اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
January 24, 2009
یست فیلم های بخش مسایقه جشنواره فجر
-"امشب شب مهتابه" به کارگردانی "محمدهادی کریمی" به تهیه کنندگی "مرتضی شایسته" ۲-"به کبودی یاس" به کارگردانی "جواد اردکانی" و تهیه کنندکنندگی ابراهیم اصفری و بنیاد سینمایی فارابی ۳- "بی پولی" به کارگردانی "حمید نعمت الله" و تهیه کنندگی مصطفی شایسته ۴- "بیست" به کارگردانی "عبدالرضا کاهانی" و تهیه کنندگی پوران درخشنده ۵- "پای پیاده" به کارگردانی فریدون حسن پور به تهیه کنندگی علی لدنی ۶- "پستچی سه بار در نمی زند" به کارگردانی "حسن فتحی" به تهیه کننندگی جواد نوروز بیگی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ۷- "پنالتی" به کارگردانی "انسیه شاه حسینی" به تهیه کنندگی سیدسعید سیدزاده ۸- "تردید" به کارگردانی "واروژکریم مسیحی" به تهیه کنندگی سعید سعدی ۹- "چهره به چهره" به کارگردانی "علی ژکان" به تهیه کنندگی علی ژکان و سیما فیلم ۱۰- "حیران" به کارگردانی "شالیزه عارف پور" به تهیه کنندگی رخشان بنی اعتماد و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ۱۱- "دوزخ ، برزخ ، بهشت" به کارگردانی "بیژن میرباقری" و تهیه کنندگی سعید شاهسواری ۱۲- "زادبوم" به کارگردانی "ابوالحسن داودی" به تهیه کننتدگی ابوالحسن داودی با مشارکت حوزه هنری و بنیاد سینمایی فارابی ۱۳- "زمانی برای دوست داشتن" به کارگردانی "ابراهیم فروزش" و تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی ۱۴- "سوپر استار" به کارگردانی "تهمینه میلانی" و تهیه کنندگی محمد نیک بین ۱۵- "شبانه روز" به کارگردانی "کیوان علی محمدی" و "امید بنکدار" به تهیه کنندگی سید جمال ساداتیان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ۱۶- "صداها" به کارگردانی "فرزاد موتمن" و تهیه کنندگی علی واجد سمیعی ۱۷- "صندلی خالی" به کارگردانی "سامان استرکی" به تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری -ایرج تقی پور و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی۱۸- "عیار ۱۴" به کارگردانی "پرویز شهبازی" و به تهیه کنندگی "پرویز شهبازی" ۱۹- "کودک و فرشته" به کارگردانی "مسعود نقاش زاده" و به تهیه کنندگی حسن کلامی و سیما فیلم ۲۰-"ملک سلیمان" به کارگردانی "شهریار بحرانی" و به تهیه کنندگی مجتبی فرآورده، محصول بنیاد سینمایی فارابی ۲۱- "موش" به کارگردانی "شاهد احمد لو" به تهیه کنندگی سعید سعدی ، شبکه جهانی الکوثر۲۲- "می زاک" به کارگردانی حسینعلی لیالستانی به تهیه کنندگی جهانگیر کوثری و بنیاد سینمایی فارابی ۲۳-"وقتی همه خوابیم" به کارگردانی و تهیه کنندگی "بهرام بیضایی" ۲۴- "هر شب تنهایی" (خارج از مسابقه ) به کارگردانی "رسول صدرعاملی" و تهیه کنندگی سید کمال طباطبایی ۲۵- "هفت و پنج دقیقه" به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان .

1/24/2009 02:14:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli