اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
April 11, 2009

مریضم ٬‌ به‌هبچ وجه نه حال روحیم و نه حال فیزیکیم خوب نیست . آدم‌زده شدم ٬ دوست
ندارم کسی‌رو ببینم . فکر می‌کنم با ندیدن آدم‌ها اونارو نگه می‌دارم . این هفته بعد از کار
یک‌راست خونه بودم و تلفن‌هام هم بی‌جواب می‌مونن . پنج‌شنبه و جمعه هم پام رو از
خونه بیرون نزاشتم و یا فرندز دیدم و یا ولو بودم و کتابِ نگران‌نباش رو به پیشنهاد علی
می‌خوندم . با کتاب حال کردم و این دو روز باعث شد من با این کتاب دو روزِ دیگه‌هم در
حالت کما باشم!‌ خدا از سر تقصیرات علی نگذره که پیشنهادهای خوبی می‌ده .
واقعیتش بلد نیستم کتاب نقد کنم ولی کتاب نگران نباش نوشته مهسا محب‌علی رو
حتمن بخونید .

Labels: ,

4/11/2009 03:24:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli